Brain washing

mind_control_310909

Pogosto lahko slišimo, da tako imenovano pranje možganov običajno ne izzove predvsem spremenjenega mišljenja, pač pa cinizem, ki se upira, da bi sploh kar koli priznal za resnično.

Kjer se dejstva dosledno nadomeščena z lažmi in totalnimi fikcijami, se izkaže, da nadomestka za resničnost ni. Kajti rezultat tega nikakor ni sprejetje laži kot resnične in razvrednotenje resnice, češ da je laž, marveč uničenje človekovega čuta za orientacijo v območju stvarnega; ta pa ne more pravilno delovati brez zmožnosti razlikovanja med resnico in neresnico.

Za to bolezen pa ni zdravila, saj je posledica poljubnosti, inherentne vsem dejstvom. Ker bi se lahko vse, kar se zgodi, zgodilo tudi drugače, se laganju odpirajo neomejene možnosti, prav zaradi brezmejnosti teh možnosti pa konsekventno laganje nazadnje tudi propade. Le priložnostna laž, izrečena z določenim namenom, ima dejansko izglede, da se bo uveljavila v svetu.

Moderni reklamni in propagandni inženirji, ki si dajejo opraviti s prilagajanjem svojih fikcij in images vselej spreminjajočim se okoliščinam, izgubljeni zabredejo v morje možnosti, v katerem jih ne more rešiti niti to, da verjamejo v lastne spletke.

Arendt H., Resnica in laž v politiki, str. 99, 1972