Moč poštenega poslovanja

Vprašanja etičnega preizkusa:

  1. Ali je odločitev oziroma dejanje zakonito? Bom kršil zakone ali predpise v podjetju?
  2. Ali je odločitev oziroma dejanje uravnoteženo? Ali je nepristransko za vse sodelujoče, kratkoročno in dolgoročno? Ali spodbuja fair play odnose?
  3. Kakšno mnenje bom imel o sebi? Bom ponosen nase? Bi mi bilo prav, če bi mojo odločitev objavili v časopisu? Bi mi bilo prav, če bi domači izvedeli?

Pet načel etične moči za posameznike:

  1. Temeljna usmeritev: Imam se za etično zdravega človeka. Moja vest me vodi. Karkoli se zgodi, vedno se lahko pogledam v ogledalo in imam o sebi dobro mnenje.
  2. Ponos: O sebi imam dobro mnenje. Ne potrebujem priznanja ljudi, da bi se čutil pomembnega. Z uravnovešenim samospoštovanjem imam pod nadzorom svoj ego in želje, tako da ne vplivajo na moje odločitve.
  3. Potrpežljivost: Prepričan sem, da se bo navsezadnje vse dobro izteklo. Ne pričakujem, da se bo takoj vse zgodilo. Sprejmem, kar mi pride naproti.
  4. Vztrajnost: Sledim svoji temeljni usmeritvi, predvsem, kadar je videti težko. Moje vedenje je v skladu z mojimi namerami. Kot je rekel Churchill: »Nikoli! Nikoli! Nikoli! Nikoli se ne vdaj!«
  5. Jasen pogled naprej: Vzamem si čas, da stopim v vsak nov dan mirno, v razpoloženju za razmišljanje. To mi pomaga, da se zberem in mi omogoča, da prisluhnem svojemu notranjemu jazu in da vidim stvari jasneje.

Vir: Moč poštenega poslovanja / Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale